دامنه new-tech.ir به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش می رسد.
در صورت تمایل جهت خرید دامنه مورد نظر قیمت پیشنهادی خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید.
Saied.Jafary@Gmail.com

* لازم به ذکر است تنها پس از واریز مبلغ مورد توافق، دامنه انتقال پیدا خواهد کرد.
7/23/2014 8:02:40 AM
Sponsored by PARS DATA